توضیحات پروژه

PERT-AL-PERT به انواعي از لوله هاي پنج لايه تلفيقي اطلاق ميشود كه جهت داشتن ساختاز مولكولي فشرده تر هشت گانه قابليت تحمل دما و فشار بيشتري نسبت به اتصالات PEX دارند .

(Poly Ethylene Raise Temperature) كه به اختصار PERT و يا (RPAPS) ناميده ميشوند.

اين لوله ها ميتوان به دو صورت overlap(روي هم ) و يا درزجوشي (Butt-weledded) توليد شوند ويژگي ديگر لوله هاي PERT  اين است كه در برابر افزايش دما مولكولهاي آنها ميتواندبه هم جوش بخورد. از اين ويژگي استفاده شده و اتصالاتي از PERT ساخته شده است كه با حرارت اتو ميتوانند به لوله ها جوش خورده و سيستم مطمئن و سالمي را در تاسيسات ايجاد كنند . اين لوله و اتصالات جوشي را Hot Fusion مينامند.امروزه لوله و اتصالات Hot fusion با كيفيت بسيار عالي و آببندي مطمئن و قيمت بسيار مناسب تر از اتصالات برنجي تحول عظيمي را در صنعت تاسيسات به وجود آورده اند . دفتر مركزي اَلپكس افتخاردارد كه به عنوان اولين مركز توزيع كننده محصولات Hot Fusion در ايران خدمات ارزنده اي به قسمت تاسيسات كشور بنمايد.

اين دفتر آماده ارائه جديد ترين مقالات و منابع علمي راجع به محصولات Hot Fusion به همكاران ارجمند ميباشد.