توضیحات پروژه

نمایندگی انحصاری  اتصالات پنج لایه الپکس (alpex) و جوشی الپرت (alpert) در ایران

” دوستان عزیز،مهربانان و مهر بانوان گرامی “

در طول یک دهه اخیر بازرگانی الپکس،نمایندگی انحصاری توزیع و معرفی لوله و اتصالات پنج لایه الپکس (جهت تاسیسات آب سرد و گرم ساختمان و سیستم های گرمایش ازکف،واقع درمعالی آبادشیراز) را در ایران بر عهده داشته است .

طراح و مشاور در اجرای سیستم های گرمایش از کف (Under Floor Heating System)

متنوع ترین اتصالات :

رینگی (کوپلی) ( Screw Fitting )

پرسی ( Press Fitting )

کلکتوری ( Manifolds Fitting )

و اتصالات جوشی PERT