توجه توجه !!!

 

مشتریان عزیز برای دریافت آخرین تغییرات لیست قیمت اتصالات الپکس با دفتر مرکزی فروش شیراز تماس فرمایید.

 

شماره های تماس :۱۸-۱۷-۱۵-۳۶۳۴۲۳۱۴ (۰۷۱)